Clear search term
Success
194 - 7acad699a117dd985ea4f547b41602db
Tags: ender3_1
gui
March 3, 2021, 11:01 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 11:01 a.m. (UTC)
Success
193 - 83f34c76088e098454f3bc1707fa9b23
Tags: Ender 5 pro
gui
March 3, 2021, 7:41 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 7:42 a.m. (UTC)
Success
192 - 68649c478e8f8c7e4be48d712641d641
Tags: #tag
gui
March 3, 2021, 6:43 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 6:43 a.m. (UTC)
Success
191 - 24cc09eaa0409a997b608a856dd4dd31
Tags: Tin Ender 3 Pro 2.22a
gui
March 3, 2021, 6:16 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 6:17 a.m. (UTC)
Success
190 - 3d6c8960b697f3479729b8797e7d8d1b
Tags: Lab16 Linear Advance
gui
March 3, 2021, 5:50 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 5:50 a.m. (UTC)
Success
189 - 3aee3bbec7cb553b5503693bbe4961a7
Tags: nah
gui
March 3, 2021, 4:45 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 4:46 a.m. (UTC)
Success
188 - a4f0c17d5175b6692cfb246010201257
Tags: Ender 3 Micro Swiss
gui
March 3, 2021, 4:20 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 4:20 a.m. (UTC)
Success
187 - 7ed829537b9428cbc8a1e89e3974afa4
Tags: Ender5EZABL
gui
March 3, 2021, 4:09 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 4:09 a.m. (UTC)
Success
186 - f52d40eeed101735254c5aeef19a5b30
Tags: Ender5
gui
March 3, 2021, 4:06 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 4:07 a.m. (UTC)
Success
185 - ac908b88ebbba4dfced7a241575ce756
Tags: try3
gui
March 3, 2021, 4:06 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 4:06 a.m. (UTC)
Success
184 - 7f6b738e0986b5f7956acb976abd1d40
Tags: Ender 3 Micro Swiss
gui
March 3, 2021, 3:53 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 3:53 a.m. (UTC)
Success
183 - 4f4f057139a60a20c006f6d53b00c215
Tags: TH3DE3D33
gui
March 3, 2021, 3:45 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 3:45 a.m. (UTC)
Success
182 - 5f314ab4f33b23c9411eebf54d40b30a
Tags: TH3D Config edit
gui
March 3, 2021, 3:43 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 3:43 a.m. (UTC)
Success
181 - a5893c6cc094d93cb664b2947ef755e2
Tags: JC Ender 3.1
gui
March 3, 2021, 3:03 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 3:03 a.m. (UTC)
Success
180 - ae1eaad3116447c229080c60ef2fb162
Tags: JC Ender3.1
gui
March 3, 2021, 2:53 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 2:54 a.m. (UTC)
Success
179 - dee4a456df42b5f7d078bf3f3d80edce
Tags: JC Ender3.1
gui
March 3, 2021, 2:37 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 2:37 a.m. (UTC)
Success
178 - 9836bc756f7d763656169d6b2ff09e46
Tags: JC Ender 3.1
gui
March 3, 2021, 2:25 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 2:25 a.m. (UTC)
Success
177 - d692c1d55d9b242af7666426a8b68259
Tags: Ender 3 Micro Swiss
gui
March 3, 2021, 2:16 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 2:16 a.m. (UTC)
Success
176 - a06b50497ae3f31ee67512f23f0c8b7e
Tags: try 2
gui
March 3, 2021, 2:08 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 2:08 a.m. (UTC)
Success
175 - 24ae7c994992f996da6f84b5f3feeb1c
Tags: E3ProSettings
gui
March 3, 2021, 1:55 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 1:56 a.m. (UTC)
Success
174 - 4ae719f4388f672bdd12d442f1eba0bb
Tags: ender3upgradw
gui
March 3, 2021, 1:46 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 1:46 a.m. (UTC)
Success
173 - 9bc349ebb77bb6a4831dafced3fc3d37
Tags: E3PRO
gui
March 3, 2021, 1:35 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 1:36 a.m. (UTC)
Success
172 - 923acd228ac12d855607bb4d10849eaf
Tags: cr10s - attempt 1
gui
March 3, 2021, 1:11 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 1:11 a.m. (UTC)
Success
171 - 42ce712b0bde7328347eecf9277b46bb
Tags: millz ender 5 220x220
editor
March 3, 2021, 1:02 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 1:02 a.m. (UTC)
Success
170 - 3b618ebcec2cba1bf0fae377d1ec3b4f
Tags: cr10 upgrade
gui
March 3, 2021, 12:56 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 12:56 a.m. (UTC)
Success
169 - fd563e6b29d61d5a501148dcd651f604
Tags: CR10S EZABLE
gui
March 3, 2021, 12:06 a.m. (UTC)
March 3, 2021, 12:06 a.m. (UTC)
Success
168 - 36452e52cf5c2444433659f6c1e5494c
Tags: AVF-E3-TRONXY
upload
March 2, 2021, 11:51 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 11:51 p.m. (UTC)
Success
167 - 3e5032dcf4b60bc4c5f54b52dee592c6
Tags: Mad Dog CR20 Pro
gui
March 2, 2021, 11:14 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 11:14 p.m. (UTC)
Success
166 - 5c0c640871a3111994adda2aa465abec
Tags: ep5bltddx
gui
March 2, 2021, 10:20 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 10:20 p.m. (UTC)
Success
165 - 0693fa69cdf868e11285ef593c0391ce
Tags: b5pbltddx
gui
March 2, 2021, 10:04 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 10:05 p.m. (UTC)
Success
164 - 5fdfb695e6ce02c496dec9606b334ab4
Tags: Zeon Ender 3 config
gui
March 2, 2021, 9:17 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:17 p.m. (UTC)
Success
163 - a94e129012bfa399796d62b8e4a887c9
Tags: ENDER5 config
gui
March 2, 2021, 9:09 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:09 p.m. (UTC)
Success
162 - 8cf2cf92ce9a3327994ad88dff4a85ce
Tags: e5pbltddx
gui
March 2, 2021, 9:06 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:06 p.m. (UTC)
Success
161 - 19a0052ff089fc27f3b2ab3ec85605c0
Tags: Test 1
gui
March 2, 2021, 8:42 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 8:43 p.m. (UTC)
Success
160 - fa52a40f8c0f020fd997bdc284edb682
Tags: e5pbltddx
gui
March 2, 2021, 7:17 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 7:17 p.m. (UTC)
Success
159 - c37f17317b64dbf6d79486ff50a0dac6
Tags: Ender 5 Plus with Mods
gui
March 2, 2021, 6:31 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 6:31 p.m. (UTC)
Success
158 - 90a46683a1cc24fcca3bc6e7e8b5e808
Tags: e5pbltddx
gui
March 2, 2021, 5:22 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 5:23 p.m. (UTC)
Success
157 - 15561f4512b4a5a8cf2724bf48d24289
Tags: LastChanceForBromance
gui
March 2, 2021, 5:16 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 5:16 p.m. (UTC)
Success
156 - 9e95b3b54e123d47596e93cae2490fbd
Tags: hereWeGoAgain
gui
March 2, 2021, 4:59 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 4:59 p.m. (UTC)
Success
155 - a86cfb06e08e16c530fd513c61b96e00
Tags: LetsTryThis
gui
March 2, 2021, 4:52 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 4:53 p.m. (UTC)
Success
154 - a0832982eae85f216dd4c5b497bf0577
Tags: iJustWantToPrint
gui
March 2, 2021, 4:12 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 4:12 p.m. (UTC)
Success
153 - 7f22539b7522626470768cbd4bb532b9
Tags: EZABL
gui
March 2, 2021, 3:59 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 4 p.m. (UTC)
Success
152 - 8ec2a8f14de26ddd6c8f30e35bee3b2f
Tags: Micro Swiss
gui
March 2, 2021, 3:02 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 3:02 p.m. (UTC)
Success
151 - ed80da0f5fcc74518b9c25eb9fd8ce13
Tags: hereWeGoAgain
gui
March 2, 2021, 2:57 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:58 p.m. (UTC)
Success
150 - dccbd7d271ef1613c68dd52d47c76e78
Tags: CR10
gui
March 2, 2021, 2:20 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:20 p.m. (UTC)
Success
149 - 3e422ba0302669e3d233d396456488e9
Tags: MikeH
gui
March 2, 2021, 2:02 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:02 p.m. (UTC)
Success
148 - 006f2a54cd19b9fa4fb6c900a53bd460
Tags: MikeH
gui
March 2, 2021, 1:37 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:38 p.m. (UTC)
Success
147 - 58b985ab9a948651c021e8bea82da68f
Tags: N45H Ender 3
editor
March 2, 2021, 1:03 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:03 p.m. (UTC)
Success
146 - 94e997cecfb056eb668fb7ca308c6187
Tags: ender3
editor
March 2, 2021, 12:53 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:53 p.m. (UTC)
Success
145 - 179f3659df75a060ee60e0b9420f4322
Tags: JBS EXTENDER XL400
gui
March 2, 2021, 12:51 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:52 p.m. (UTC)
Success
144 - f5b8394a0d39984218fbf90442659458
Tags: N45H Ender 3
gui
March 2, 2021, 12:35 p.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:36 p.m. (UTC)
Success
143 - 645b95b995996eb987e7935265a41e34
Tags: millz ender 5 220x211
editor
March 2, 2021, 9:44 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:45 a.m. (UTC)
Failed
142 - 0e84c19e84f7457fc4d7d956ae3c01c1
Tags: millz ender 5 220x211
editor
March 2, 2021, 9:41 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:41 a.m. (UTC)
Success
141 - 8ee4e7884d5cc3bd86882cbc950f3044
Tags: hmm
upload
March 2, 2021, 9:22 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 9:23 a.m. (UTC)
Success
140 - f293ae782a14955f728abff06e97473f
Tags: millz ender 5 235x235
editor
March 2, 2021, 8:14 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 8:14 a.m. (UTC)
Success
139 - ee3ff1fdcc0e98eda821073e4c287468
Tags: Millz home adjust
gui
March 2, 2021, 6:25 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 6:25 a.m. (UTC)
Success
138 - 6867e5403a227b7a3100fc7c3a38f35c
Tags: Brian's Maker Machine
gui
March 2, 2021, 5:04 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 5:04 a.m. (UTC)
Success
137 - 113fc34240d0df72cc68306497ce42c2
Tags: Ender5PlusMicroSwissDirectDrive
gui
March 2, 2021, 4:59 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 4:59 a.m. (UTC)
Success
136 - 22fbfd539b60e7d748e95ca2fa13af69
Tags: esteps105
gui
March 2, 2021, 2:27 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:27 a.m. (UTC)
Success
135 - 5182eb66e7cf1ef3628fd8c10fc935d6
Tags: esteps115
gui
March 2, 2021, 2:12 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:13 a.m. (UTC)
Success
134 - aadcdcebed076df55c59ea1b5953b5ce
Tags: ENDER5_PLUS_BLTOUCH_STOCK
gui
March 2, 2021, 2:12 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 2:13 a.m. (UTC)
Success
133 - bb6cd50433e8f5e937afddfb6d0fcfb0
Tags: esteps100
gui
March 2, 2021, 1:50 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:51 a.m. (UTC)
Success
132 - ac4e471df259ef2747bd927a095860f1
Tags: Ed's Ender3 w-EZBoard
gui
March 2, 2021, 1:41 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:42 a.m. (UTC)
Success
131 - 5605b6ccc75810ca712748aa0ba2c803
Tags: Ed's Ender3 w-EZBoard
gui
March 2, 2021, 1:34 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:34 a.m. (UTC)
Success
130 - 17d6c87df89ed832ae8d8e77059d6888
Tags: esteps90
gui
March 2, 2021, 1:33 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:33 a.m. (UTC)
Success
129 - b06118d8f5b5e4076620f2eb0eb484d3
Tags: Herbie 6.03
gui
March 2, 2021, 1:32 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:32 a.m. (UTC)
Success
128 - 32a941751455f5b087b4edf50866c63e
Tags: JC CR10
gui
March 2, 2021, 1:24 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:24 a.m. (UTC)
Success
127 - 027ab60cac179cf1af11339767128e60
Tags: esteps75
gui
March 2, 2021, 1:21 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:22 a.m. (UTC)
Success
126 - d6b0565f665fc1f290e9d3844efbdb30
Tags: Herbie 6.03
gui
March 2, 2021, 1:20 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:20 a.m. (UTC)
Success
125 - c7263f727a0c659a03f754d7149b7b23
Tags: JC Ender 3.1
gui
March 2, 2021, 1:13 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:13 a.m. (UTC)
Success
124 - 0b1f905bd541c8f5610fe55f051a7705
Tags: akmonkey150
gui
March 2, 2021, 1:06 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 1:06 a.m. (UTC)
Success
123 - df5e42d37ad383054f1ea1c7f0141e7b
Tags: JC CR10S
gui
March 2, 2021, 12:58 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:59 a.m. (UTC)
Success
122 - ee798676665a73db1faa882b174f6e4c
Tags: TWPro
editor
March 2, 2021, 12:57 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:57 a.m. (UTC)
Success
121 - 3560c7867ac88d6d1a2d58802fc8f4ba
Tags: akmonkey300
gui
March 2, 2021, 12:51 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:51 a.m. (UTC)
Success
120 - ced8bc3dadfcb814890739f0fca05f2e
Tags: JC CR10
gui
March 2, 2021, 12:47 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:47 a.m. (UTC)
Success
119 - 73442b0a50f7da9e273664690dd77890
Tags: thistheonewithoutfilamnet
gui
March 2, 2021, 12:43 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:43 a.m. (UTC)
Success
118 - f690df26d54e53af91af76b0d49a31fe
Tags: Ender 3 Bowden
gui
March 2, 2021, 12:43 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:43 a.m. (UTC)
Success
117 - 2d902415406626bd8549a60aa66c4547
Tags: GO
gui
March 2, 2021, 12:38 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:39 a.m. (UTC)
Failed
116 - 2f421d5e4eabdb40f61870b3378a2978
Tags: GO
upload
March 2, 2021, 12:33 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:34 a.m. (UTC)
Failed
115 - f9d649f78fa06c4fee74d56b4c0af97e
Tags: GO
upload
March 2, 2021, 12:33 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:33 a.m. (UTC)
Success
114 - d16f780dd7a6c54cd0928cdd0a884b18
Tags: Ender 3 Direct Drive
gui
March 2, 2021, 12:32 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:33 a.m. (UTC)
Success
113 - 37c8e329a80ad7a41974e39264a3184a
Tags: extraoffset
gui
March 2, 2021, 12:32 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:32 a.m. (UTC)
Success
112 - 33806215379d98b36ea4462204836972
Tags: ender3withpins
gui
March 2, 2021, 12:19 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:19 a.m. (UTC)
Success
111 - 20c200e7a4131f498b7bc2d7608b2701
Tags: Kjell-E5P_2
gui
March 2, 2021, 12:10 a.m. (UTC)
March 2, 2021, 12:11 a.m. (UTC)
Success
110 - b9b3d0e80d07f910e3b3e3702516223b
Tags: POW positive
gui
March 1, 2021, 11:54 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:54 p.m. (UTC)
Success
109 - 4861569a163af0975ecbbe5a306ef399
Tags: theseus silicone bed no reverse
gui
March 1, 2021, 11:51 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:52 p.m. (UTC)
Success
108 - f5684478742c9b5d91b16ec6662c3ebf
Tags: BB2
gui
March 1, 2021, 11:35 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:35 p.m. (UTC)
Failed
107 - 333ef600a55cb89e0a5502ef5dc0f2dc
Tags: BB1
editor
March 1, 2021, 11:30 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:30 p.m. (UTC)
Success
106 - 2448c7b0511972ae622d194f669eccaf
Tags: dlw-ezabl-reverse-e-ezout-edge-15-5-points
gui
March 1, 2021, 11:30 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:30 p.m. (UTC)
Success
105 - 0297ed471fb16e0ada7c225881462518
Tags: BB1
gui
March 1, 2021, 11:15 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:15 p.m. (UTC)
Success
104 - d2e5f83ffc19dcab73af0176b12aee00
Tags: ender3bedlevelwithout
gui
March 1, 2021, 11:03 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:03 p.m. (UTC)
Failed
103 - 3277b38a36cb518bbfeb7e51871458a7
Tags: ender3withabl
editor
March 1, 2021, 11:01 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:01 p.m. (UTC)
Success
102 - 7ec905ccd603846f859bf10538fa2468
Tags: ENDER3PRO
gui
March 1, 2021, 11:01 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 11:01 p.m. (UTC)
Success
101 - 048236ddeaa2f215cc4cb9ca9378e487
Tags: Pruitt
gui
March 1, 2021, 10:49 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:49 p.m. (UTC)
Success
100 - fe7c8260157b23f0d2c5a49c4aeecb26
Tags: Ender3
gui
March 1, 2021, 10:38 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:38 p.m. (UTC)
Success
99 - af8431cedf9c0745abad80ff51d20ec1
Tags: GOODBYE SKRE3
gui
March 1, 2021, 10:34 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:34 p.m. (UTC)
Success
98 - f599ebf2dfed3781d33a8b8ca0a24c84
Tags: Z
editor
March 1, 2021, 10:25 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:25 p.m. (UTC)
Success
97 - e99389a416c478e6d68480a7ee3af87b
Tags: BTTSF
upload
March 1, 2021, 10:11 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:11 p.m. (UTC)
Success
96 - de749054898ce93fa96038b7aa04e251
Tags: jtron2.22.1
gui
March 1, 2021, 10:09 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 10:09 p.m. (UTC)
Success
95 - 6ac2907f59ad7b5eb86f13b1a57a42dd
Tags: Rob
upload
March 1, 2021, 9:42 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 9:42 p.m. (UTC)
Success
94 - c051d9136a95074cf5e6729e5a0ba2b3
Tags: r-CR5
gui
March 1, 2021, 8:18 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 8:18 p.m. (UTC)
Success
93 - 44ff81cf4ca6383012bc72c8848ad623
Tags: Big Willy 2
gui
March 1, 2021, 7:44 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:45 p.m. (UTC)
Success
92 - 29b1f9f1d00059cd39777287a490440f
Tags: Bot Holliday
gui
March 1, 2021, 7:44 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:44 p.m. (UTC)
Success
91 - 95e4fd9c6ef61e1f3d0abe5345d3fd02
Tags: TH3D Tor test2
editor
March 1, 2021, 7:21 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:22 p.m. (UTC)
Success
90 - e9c2137c22fac328d8073d676293aaba
Tags: tim e5p no pid bed
upload
March 1, 2021, 7:21 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:21 p.m. (UTC)
Success
89 - 2a6026805c41e00c8468d19982292c10
Tags: TH3D Tor test
gui
March 1, 2021, 7:18 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:18 p.m. (UTC)
Success
88 - 33e6c737363e97853e27185f0aeb05a8
Tags: Tim E5P 030121
gui
March 1, 2021, 7:06 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 7:06 p.m. (UTC)
Success
87 - 45ff55610524801f1dccd8ca61103045
Tags: Big Willy 2
gui
March 1, 2021, 6:44 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:45 p.m. (UTC)
Success
86 - 974cc973b1b2527b04c483993ff5f53a
Tags: e5probltddx
gui
March 1, 2021, 6:38 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:38 p.m. (UTC)
Success
85 - 663ed21afcbf947677c3334a515a6499
Tags: Adrian Ender 3 Pro
gui
March 1, 2021, 6:37 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:37 p.m. (UTC)
Failed
84 - 586f84211073d96b4b6b9cc39962f364
Tags: e5probltddx
gui
March 1, 2021, 6:35 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:35 p.m. (UTC)
Failed
83 - fd8f09e7663cda668402ff6034e5716f
Tags: e5pro bltouch ddx
gui
March 1, 2021, 6:31 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:31 p.m. (UTC)
Success
82 - 28b1e55ce2c17bb159a1a0d0124152e5
Tags: updated e5pro
gui
March 1, 2021, 5:35 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:35 p.m. (UTC)
Success
81 - 4d5092c0b7ec1275fec01a1136154c5d
Tags: RESTO
gui
March 1, 2021, 5:15 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:15 p.m. (UTC)
Success
80 - b7a33c74a7f1ff0e7cd99e86e3397d8f
Tags: RESTO
gui
March 1, 2021, 5:07 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:07 p.m. (UTC)
Success
79 - c85ae4f001d5b0c9643f1e32e52b9749
Tags: ender3pro
editor
March 1, 2021, 4:15 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:16 p.m. (UTC)
Success
78 - d1a09f940d50582eab0f997e6c1d42b7
Tags: ender3 +frosensor +bltouch
gui
March 1, 2021, 4:07 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:07 p.m. (UTC)
Success
77 - 579a1733af44aa18d541ea7ae6049cc4
Tags: ender 3 pro final
gui
March 1, 2021, 3:38 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 3:38 p.m. (UTC)
Success
76 - 3c3e8732482977dacea141aa07de1195
Tags: akmonkey910
gui
March 1, 2021, 3:34 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 3:34 p.m. (UTC)
Success
75 - 7d600f8a12a295b9510d86fc1f7a7f9d
Tags: akmonkey01
gui
March 1, 2021, 3:13 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 3:14 p.m. (UTC)
Success
74 - 3674ad4015ba6fd55bea75f3431214bf
Tags: D
gui
March 1, 2021, 2:21 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 2:22 p.m. (UTC)
Success
73 - 8876cce79a2ecaaa955f5705ff47bc3d
Tags: test
gui
March 1, 2021, 1:36 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 1:37 p.m. (UTC)
Success
72 - 24d8440b95f88cdb19a6235dace6e7e9
Tags: theseus silicone bed no reverse
gui
March 1, 2021, 12:09 p.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:09 p.m. (UTC)
Success
71 - b14a7ee51ac878e2e3da77f98b864e2a
Tags: CR10S5 BLTouch EZOut DualZ ReverseZ
upload
March 1, 2021, 6:12 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 6:12 a.m. (UTC)
Success
70 - 6e82db424a2fd4636cbd12cdf0e0101d
Tags: CR10S5 BLTouch EZOut
upload
March 1, 2021, 5:41 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:41 a.m. (UTC)
Success
69 - 9c66974308310f361853c3c2f7d6f919
Tags: e5_mb
gui
March 1, 2021, 5:38 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:39 a.m. (UTC)
Success
68 - 9e7eb0c8aa9c6f4682b99e5df273fdfe
Tags: E5 yaxis fault fwreflash
gui
March 1, 2021, 5:23 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:23 a.m. (UTC)
Success
67 - 0eef209e2043222fc838c2f09c2366b5
Tags: E5_Yaxisfalting_Reflash
gui
March 1, 2021, 5:03 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:04 a.m. (UTC)
Success
66 - 60736ff6f2f07faf4b7d179f120b4657
Tags: e3_3
gui
March 1, 2021, 5:02 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:02 a.m. (UTC)
Success
65 - 1f13104df90b5c68d03a69b26bbb3546
Tags: E5 yaxis fault fwreflash
gui
March 1, 2021, 5:01 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5:02 a.m. (UTC)
Success
64 - 91981d7713ec0157ceef602ee631d230
Tags: E5 testingezfwsite error
gui
March 1, 2021, 4:59 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 5 a.m. (UTC)
Success
63 - 0395330e082971a563a66fd06137bf8e
Tags: Custom name
gui
March 1, 2021, 4:58 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:58 a.m. (UTC)
Success
62 - af210b8b1cd885605daf0c812ed1b2a6
Tags: lol
gui
March 1, 2021, 4:57 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:57 a.m. (UTC)
Success
61 - 5582d2abb9f62124508fcdf65b8a24e5
Tags: cr10s theseus new bed
editor
March 1, 2021, 4:25 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:25 a.m. (UTC)
Failed
60 - 5bde7ce99265a11fb4eafdea75585323
Tags: E5_yaxis_faulting
editor
March 1, 2021, 4:24 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:25 a.m. (UTC)
Success
59 - dfec2cb65c261687c777d8fb8bf8504c
Tags: CR10S5 BLTouch EZOut
upload
March 1, 2021, 4:23 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 4:23 a.m. (UTC)
Success
58 - 16cb9932f37b173ce18b89f72e7356a7
Tags: Version bump 2.22
upload
March 1, 2021, 3:36 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 3:36 a.m. (UTC)
Success
57 - 93ea7e9998a02c9b41119c016944a451
Tags: Ender 5 with DDX
editor
March 1, 2021, 1:45 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 1:45 a.m. (UTC)
Success
56 - 7b18f5f6bf6b86cabf23f77a36752ffe
Tags: Ender 5 with DDX
editor
March 1, 2021, 1:37 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 1:37 a.m. (UTC)
Success
55 - a2125a6e25c1bc83dea23a658fb22c71
Tags: Ender 5 with DDX
editor
March 1, 2021, 1:33 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 1:33 a.m. (UTC)
Success
54 - 9b7ab1427e840876eaacb6d43a7b26dc
Tags: Casey K Ender3
upload
March 1, 2021, 1:27 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 1:27 a.m. (UTC)
Success
53 - e9ecebf6a9c24a4bfbdc9ae4361fef5a
Tags: Casey K Ender-3
upload
March 1, 2021, 12:47 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:47 a.m. (UTC)
Success
52 - e63da311a19c13f985d01882f5d42b63
Tags: Casey K CR-10
upload
March 1, 2021, 12:46 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:47 a.m. (UTC)
Failed
51 - 9f24b06f654853cddb1afa7ddd7eab96
Tags: filter
editor
March 1, 2021, 12:46 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:46 a.m. (UTC)
Success
50 - f13d599380f649e04917330267652002
Tags: Rob
gui
March 1, 2021, 12:39 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:40 a.m. (UTC)
Failed
49 - 072fd6ff0b7cdff9a8dbfd7e20ac26ff
Tags: das
upload
March 1, 2021, 12:36 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:36 a.m. (UTC)
Failed
48 - 0706d25995fc91028d8cbdc0f1315249
Tags: Casey K CR-10
upload
March 1, 2021, 12:24 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:24 a.m. (UTC)
Failed
47 - a992d6e8298fbe437726695e9209ab4b
Tags: Casey K CR-10
upload
March 1, 2021, 12:22 a.m. (UTC)
March 1, 2021, 12:22 a.m. (UTC)
Success
46 - 00b1df8012b7f31b0c33cf3fc0bd086b
Tags: First load
gui
Feb. 28, 2021, 10:59 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 10:59 p.m. (UTC)
Success
45 - cd2490abf38d4672deeda9d5dab5c74f
Tags: keke
gui
Feb. 28, 2021, 10:58 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 10:58 p.m. (UTC)
Success
44 - efe7d0c74a03c2f0c624f4f7755a7fd5
Tags: Denali_1
gui
Feb. 28, 2021, 10:35 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 10:35 p.m. (UTC)
Success
43 - ac10d743e6b031b4e7995097684a2f91
Tags: FDM2
gui
Feb. 28, 2021, 9:44 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:45 p.m. (UTC)
Success
42 - 08264af9a4963115769f0697160dcfa2
Tags: Arts E5P
gui
Feb. 28, 2021, 9:43 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:43 p.m. (UTC)
Success
41 - 9cc5d0f48a2b248ad2960d73f789f5f5
Tags: TEST2 022821
upload
Feb. 28, 2021, 9:41 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:41 p.m. (UTC)
Failed
40 - 9b03c600ad5b6dfa9e9e112c38ca4ae3
Tags: TEST 022821
upload
Feb. 28, 2021, 9:40 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:40 p.m. (UTC)
Success
39 - 1a0c4006a8b5f3aa1614850cc18f3703
Tags: Ender3 Stock
editor
Feb. 28, 2021, 9:23 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:23 p.m. (UTC)
Success
38 - 2ea299890c900c188baf8a6a3c2986a6
Tags: CR10 S5
gui
Feb. 28, 2021, 9:22 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:22 p.m. (UTC)
Success
37 - f765135e577a3a32f377fdcb2fb99329
Tags: homobromo
gui
Feb. 28, 2021, 9:03 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:03 p.m. (UTC)
Success
36 - 383cf2600f2713bf6dda4a865d2fd255
Tags: conf_dnor_e3
gui
Feb. 28, 2021, 8:49 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 8:49 p.m. (UTC)
Success
35 - e05d730c4bc98b5cbf800b4255668f4e
Tags: Test 2
gui
Feb. 28, 2021, 8:48 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 8:48 p.m. (UTC)
Failed
34 - 6032232246268fe49d4813144e1d49ef
Tags: test
editor
Feb. 28, 2021, 8:41 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 8:41 p.m. (UTC)
Success
33 - b88e7b83fd1adbbbaa53415a1fe3d782
Tags: test001
gui
Feb. 28, 2021, 8:32 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 8:32 p.m. (UTC)
Success
32 - 80b1273411c0dca0a658149c71ce5f94
Tags: ender 3 v2
gui
Feb. 28, 2021, 8:29 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 8:30 p.m. (UTC)
Success
31 - 32f37f4818f9ce30c80f451b9d8fa655
Tags: ve3nnw bedpid
gui
Feb. 28, 2021, 7:11 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 7:12 p.m. (UTC)
Success
30 - 4f17c2d0c424f2fc97d58e8a06e9642e
Tags: 5th config
gui
Feb. 28, 2021, 6:54 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:55 p.m. (UTC)
Success
29 - 53004ebc04e23cc3f0e6b7ab836d160e
Tags: CFLF
gui
Feb. 28, 2021, 4:32 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 4:32 p.m. (UTC)
Success
28 - 18ae5cab01d4bef7b14bcb5c0a6a6c3f
Tags: dogz
gui
Feb. 28, 2021, 4:15 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 4:16 p.m. (UTC)
Success
27 - 6d5ce655ec7fd1592ebb09aa0a6c324b
Tags: Justin's Tweedle Dee
gui
Feb. 28, 2021, 4:03 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 4:04 p.m. (UTC)
Success
26 - 03350e4ddedfb6ac2af34c6bd3cf9b03
Tags: MyEnder3
gui
Feb. 28, 2021, 2:34 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 2:35 p.m. (UTC)
Success
25 - a89cec3e6b0031d73caca46db274e517
Tags: SR6
upload
Feb. 28, 2021, 2:16 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 2:16 p.m. (UTC)
Success
24 - 541570a6ef2625aa9678c7c7ecf0f13d
Tags: Lab16
gui
Feb. 28, 2021, 1:48 p.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 1:48 p.m. (UTC)
Success
23 - 167a5172492ec2845f8c023bdeee7e16
Tags: feb2021
gui
Feb. 28, 2021, 11:51 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 11:51 a.m. (UTC)
Success
22 - 5d8772d5ac3a4ea46244020a77226590
Tags: Z-EXOut-5
gui
Feb. 28, 2021, 11:48 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 11:48 a.m. (UTC)
Success
21 - ab08d06d69e2ace6f62567e01ec46942
Tags: Ender3Pro ezout esteps463
gui
Feb. 28, 2021, 11:35 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 11:35 a.m. (UTC)
Failed
20 - c04a6e666b9f961df5ca359a71bd2296
Tags: EPRZENICZNY
gui
Feb. 28, 2021, 9:27 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 9:27 a.m. (UTC)
Success
19 - b82e867ad2c43fc6566a23d4d418b07a
Tags: 2012cr10s
gui
Feb. 28, 2021, 7:12 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 7:13 a.m. (UTC)
Success
18 - 3057d62069ffd2c96a2c9b123bed517f
Tags: threadripping it
gui
Feb. 28, 2021, 6:55 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:55 a.m. (UTC)
Success
17 - b4b2716830ac3be6c1fd757d60a81a83
Tags: Custom name
gui
Feb. 28, 2021, 6:53 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:53 a.m. (UTC)
Success
16 - ae4644fb5dcff61abd556c538bafaf68
Tags: Mobile
editor
Feb. 28, 2021, 6:50 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:51 a.m. (UTC)
Success
15 - 8e4e7ef2b8428c2c3b9bc9ccc544d31c
Tags: Ender3Pro BLTouch EZOut
upload
Feb. 28, 2021, 6:31 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:32 a.m. (UTC)
Success
14 - 05fb0aff91bf413f342cf15697e39758
Tags: helpme20
gui
Feb. 28, 2021, 6:31 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:31 a.m. (UTC)
Success
13 - 36d6a0ba9d06c276043d5886a5de5f62
Tags: Ender3Pro
upload
Feb. 28, 2021, 6:16 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6:17 a.m. (UTC)
Success
12 - 7290f78c6d7bd75137eae4899b578100
Tags: CR10
gui
Feb. 28, 2021, 6 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 6 a.m. (UTC)
Success
11 - d75ca4154c15220412fd248ab0bdbe35
Tags: This thing on?
editor
Feb. 28, 2021, 5:52 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:52 a.m. (UTC)
Success
10 - af82fda1d11bb8123d51f24d15cfe177
Tags: test post move
gui
Feb. 28, 2021, 5:48 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:48 a.m. (UTC)
Success
9 - 2dc3d693eb478305fb948c0728e52859
Tags: test
editor
Feb. 28, 2021, 5:17 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:17 a.m. (UTC)
Success
8 - 12387b8d78c22b722fd4ba25db85528e
Tags: how fast is it?
editor
Feb. 28, 2021, 5:15 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:15 a.m. (UTC)
Success
7 - 32e20f19a0059ace9cf842796641e3d0
Tags: 24 threads baby
gui
Feb. 28, 2021, 5:12 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:12 a.m. (UTC)
Success
6 - 52fc08f850780b1680bbef84bbb94e66
Tags: YOLO 2 MAX IT TDH
editor
Feb. 28, 2021, 5:09 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:09 a.m. (UTC)
Success
5 - a083e2a4ec8536393c4ce4b8704799f8
Tags: YOLO BOIII TDH
editor
Feb. 28, 2021, 5:08 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:09 a.m. (UTC)
Success
4 - e10fa0603d61ebf6cd8167ee7b44cdc9
Tags: YOLO
gui
Feb. 28, 2021, 5:06 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:07 a.m. (UTC)
Success
3 - 78461d007ad01769641b9d27beb7a75e
Tags: asdasdasq tdh
gui
Feb. 28, 2021, 5:05 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:05 a.m. (UTC)
Success
2 - c26ec8069de7971085b25bc6d16e5c8b
Tags: test new server tdh
gui
Feb. 28, 2021, 5:04 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 5:04 a.m. (UTC)
Success
1 - d2d49c1cd4d3a343550001bf0c5908d5
Tags: test001
gui
Feb. 28, 2021, 4:55 a.m. (UTC)
Feb. 28, 2021, 4:56 a.m. (UTC)